Hidrogradnja, proizvodnja i servis različitih profila vodomera

HIDRO-ELEKTRO D.O.O.

Kralja petra I bb, inđija

RADNO VREME: 07 – 15h

Stvaranju kompanije Hidro-elektro prethodila je SZR za servis utopnih pumi i elektro motora “AUTOMATIKA”, osnovana juna 1989. godine. 

31.10.1990. godine SZR “AUTOMATIKA” prerasta u privatno preduzeće pod nazivom PP za hidrogradnju, trgovinu i usluge HIDRO-ELEKTRO UNIVERZAL.

GARANCIJA KVALITETA

Garancija kvaliteta su ISO sertifikati koje posedujemo. ISO 9001:2008, Sertifikat o akreditaciji da ispunjavamo ISO standard 17020:2012.

DALJINSKO ČITANJE VODOMERA

D.O.O. “HIDRO-ELEKTRO“ je u oktobru 2006. godine prvi put postavio pilot postrojenje u pet gradova Srbije.

SPECIFIČNI ZAHTEVI

Mogućnost brze isporuke originalnih rezervnih delova prema vašim specifičnim zahtevima. Pozovite nas za više detalja i informacija.

SERVIS I BAŽDARENJE

Servis raznih vrsta pumpi obavljamo brzo, stručno i kvalitetno.

AKTUELNOSTI

U dugogodišnjem proteklom periodu (32 god.) distribuiran je veliki broj novih utopnih pumpi, a broj servisiranih je troduplo veći. Karakteristično za naše preduzeće je to št

BRENDOVI SA KOJIMA SARAĐUJEMO