REKONSTRUKCIJA I SANACIJE CRPNE STANICE U LAPOVU

REKONSTRUKCIJA I SANACIJE CRPNE STANICE U LAPOVU

D.O.O. „Hidro-elektro“ je izvršila sanaciju crpne stanice u Lapovu u maju 2016. godine.

Buster pumpe sa potapajućim pumpama i elektro motorima Franklin Electric za snabdevanja grada Lapovo, građevinski, hidro-mašinski i elektro radovi na rekonstrukciji i sanaciji CS Lapovo.