O NAMA

ISTORIJA NAŠE KOMPANIJE

Stvaranju kompanije Hidro-elektro prethodila je SZR za servis utopnih pumi i elektro motora „AUTOMATIKA“, osnovana juna 1986. godine.
31.10.1990. godine SZR “AUTOMATIKA” prerasta u privatno preduzeće pod nazivom PP za hidrogradnju, trgovinu i usluge „HIDRO-ELEKTRO UNIVERZAL“, čiji je osnivač Ratković Jovan iz Inđije.
16.09.1994. godine preduzeće menja naziv u PP za hidrogradnju, trgovinu i usluge „HIDRO-ELEKTRO“.
24.06.1997. godine radi usaglašavanja sa Zakonom o preduzećima PP prerasta u D.O.O. za proizvodnju, trgovinu i usluge „HIDRO-ELEKTRO“.
Vremenom je D.O.O. „Hidro-elektro“ korigovao svoju delatnost koja se faktički proširila na proizvodnju kontrolnih i mernih instrumenata i aparata – proizvodnju vodomera različitih profila kao i njihov servis sa zamenom originalnih delova.

MISIJA I VIZIJA

DOO “HIDRO-ELEKTRO”, je tokom svih ovih godina vredno radio na stvaranju respektabilnog imidža, čije su osnovne karakteristike pouzdanost i kvalitet proizvoda kao i usluga koje vršimo. Rezultat takvog rada je razgranata mreža kupaca i dobavljača. Sarađujemo sa JKP–vodovodima i to na nivou cele Srbije (bez Kosova), a kako smo počeli da se bavimo proizvodnjom i distribucijom vodomera, sarađujemo i sa većim Trgovinskim kućama i baždarnicama privatnog sektora, ali i onim baždarnicama koje su u vlasništvu JKP-a. S obzirom da spadamo u granu vodoprivrede, smatramo da je naš doprinos razvoju te grane „znatan“.

NAGRADE I SERTIFIKATI

Kao veoma odgovorna kompanija sa visokim ciljevima i reputacijom pouzdanog prodavca, DOO HIDRO-ELEKTRO u svom poslovanju obezbeđuju proizvode najvišeg kvaliteta, stvarajući podsticajne mogućnosti za kupce. O kvalitetu poslovanja i usmerenosti ka potrošaču govore ispunjeni standardi i sertifikati. Dobijanjem ovih Sertifikata od relevantnih ustanova, DOO „HIDRO-ELEKTRO“ je potvrdio svojim potrošačima da kupuju proizvode koji su tehnološki ispravni i čiji je kvalitet konstantan. Proizvod imaju potvrde od strane domaćih ili stranih institucija koje su ispitivale bezbednost upotrebe ili kvalitet proizvoda.

NAŠI PARTNERI