AKTUELNOSTI

U dugogodišnjem proteklom periodu (32 god.) distribuiran je veliki broj novih utopnih pumpi, a broj servisiranih je troduplo veći. Karakteristično za naše preduzeće je to št