UREĐAJ ZA KONTROLISANJE VODOMERA HE 001/2014

UREĐAJ ZA KONTROLISANJE VODOMERA HE 001/2014

D.O.O HIDRO-ELEKTRO JE PROIZVEO:

Uređaj najnovije generacije, sa najsavremenijom mernom opremom za kontrolisanje (baždarenje) vodomera, mešovita metoda volumetrijsko i gravimetrijska metoda ispitivanja, procesni softver i skada softverski paket, izrađen u Hidro-Elektro, omogućuju automatski prenos parametara sa mernih uređaja do PLC-a i do računara gde se automatski obrađuje i štampa izveštaj stanja vodomera. Uređaj vrši ispitivanje vodomera po „MID“ direktivi…

Uređaj je mernog opsega od 0,015 m³/h – 100 m³/h DN 50- DN 150 mm