REZULTATI

REZULTATI

U dugogodišnjem proteklom periodu (32 god.) distribuiran je veliki broj novih utopnih pumpi, a broj servisiranih je troduplo veći. Karakteristično za naše preduzeće je to što na lageru uvek imamo približno oko 200-250 komada utopnih pumpi različitih kapaciteta i visine dizanja, u svakom momentu možemo odgovoriti zahtevima tržišta.