IZGRADNJA BATERIJE BUNARA (PLITKI-DUBOKI) B-24 I B-23

IZGRADNJA BATERIJE BUNARA (PLITKI-DUBOKI) B-24 I B-23

U toku 2017. i 2018. godine radovi na izgradnji baterije bunara B-24 i B-23 na novoj lokaciji izvorišta u Inđiji.

Radovi obuhvataju bušenje bunara reversnom metodom do 240 m, građevinski, hidro-mašinski i elekto radovi…